Tag Archives: Bišumuižas

Baltie Ziemassvētki

Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas iela 180, tel.: 67620866) dzeju runā bērnudārza “Zvaigznīte” bērni, tematiskais pasākums bērniem read more

Rīta stunda

Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas iela 180, tel.: 67620866) Ziemeļvalstu rakstnieku darbu lasījumi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā,tematisks pasākums 4.klases skolēniem read more

Mārtiņbērni nāk!

Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas iela 180, tel.: 67620866)  Mārtiņdienas svinēšana bibliotēkā, pasākums bērnudārza bērniem read more

Dzīvnieki dabā un mājās

Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas 180, tel. 67620866) tematisks pasākums 4.klases skolēniem – iepazīšanās ar literatūru par dzīvniekiem, pārrunas par dabu un cilvēka vietu tajā read more

Fantāzijas pasaulē

Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas iela 180, tel.: 67620866) sarunas par latviešu un ārzemju autoru fantastikas žanra grāmatām read more