Tag Archives: Ķengaraga

Pie eglītes!

Ķengaraga filiālbibliotēkā (Maskavas iela 271a, tel.: 67262861)  svētku tikšanās pašiem mazākiem bibliotēkas lasītājiem read more

Lačplēša diena

Ķengaraga filiālbibliotēkā (Maskavas iela 271a, tel.: 67262861)  tematiska tikšanās ar 3.klases skolēniem read more

Mana Latvija

Ķengaraga filiālbibliotēkā (Maskavas iela 271a, tel.: 67262861)   tematisks pasākums bērnudārza bērniem, būs video materiāli read more

Lasgrāmata

Filiālbibliotēkā “Pārdaugava” (Dzirciema iela 26, tel.67037423) lasītāju klubiņa tikšanās read more

Ekskursija pa Ķengaragu

Ķengaraga filiālbibliotēka (Maskavas iela 271a, tel.67262861) rīko tematisku ekskursiju Rīgas speciālās internātpamatskolas audzēkņiem read more