Noderīgas interneta vietnes lasīšanas veicināšanai, lasītprasmes uzlabošanai

Noderīgas interneta vietnes lasīšanas veicināšanai, lasītprasmes uzlabošana. Derēs skolotājiem, vecākiem, bibliotekāriem un citiem.

 

 1. Āboltiņa, J. (2015). Lasīšanas pilnveides vingrinājumi. Izgūts no http://www.rspsac.lv/attistibas_centrs/pdf_docx/lasishanas%20prasmem.pdf
 2. Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm. Kādēļ svarīgi lasīt arī pieaugušajiem?Izgūts no http://www.laimigamgimenem.lv/1204/0/35101
 3. Ar bērniem. Izgūts no http://www.satori.lv/list/ar-berniem
 4. Auziņa, U. (2014), Kas ir laba lasītprasme un kā to sākt veidot? Izgūts no http://latviansonline.com/kas-ir-laba-lasitprasme-un-ka-to-sakt-veidot/
 5. Avotiņa, L. (2013). Kā lasīšanā ieinteresēt zēnu? Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums skolas vecuma bērnu vecākiem, 2.lpp. Izgūts no http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/PII_Rukisi/Zurnals/2014_pielikums_vecakiem_nr_9.pdf
 6. Bezmaksas lejupielādējamie materiāli pedagogiem. Izgūts no http://www.zvaigzne.lv/lv/grupas/pedagogiem/bezmaksas_lejupieladejamie_materiali_pedagogiem/
 7. Eiropas komisija. (2011). Lasītprasmes mācīšana Eiropā: konteksts, rīcībpolitika, prakse. Izgūts no http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130LV.pdf
 8. Grēniņa, A. (2017). Ceļojums medijpratibā. Izgūts no https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/medijprat%C4%ABba/Celojums_medijpratiba_lejupladei.pdf
 9.  Idejas lasītprieka veicināšanai. Izgūts no https://pedagogiem.lv/lv/lasitprieks
 10. Interaktīvā ābece. Izgūts no http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/abece/sakt.html
 11. Īvāne – Kronberga, B. (2017). Iekšiņa un āriņa jeb kas ir laba grāmata. Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums skolas vecuma bērnu vecākiem, 2. lpp. Izgūts no http://www.jelgavasbiblioteka.lv/files/201703211403361359718370.pdf
 12. Izklaides mazajiem. Izgūts no http://www.kidi.lv/
 13. Jirgensone, S. (2016).  Lasītprasme,lasīšanas grūtības, diagnosticēšana, iespējamā palīdzība. Izgūts no http://kcv.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2016/03/LasitprasmesTraucejumi.pdf
 14. Kā panākt, lai skolēni lasītu ar prieku? (2011). http://www.maminuklubs.lv/skola/20120827-ka-panakt-lai-skoleni-lasitu-ar-prieku-/
 15. Kalve, A. (2015). Pedagoģiskās iespējas skolēnu lasītprasmes attīstīšanai dažādos mācību priekšmetos. Izgūts no http://riimc.lv/media/A_Kalves_prezentacija.pdf
 16. KISC. (2008). Lasītāju motivēšana. Izgūts no http://www.kis.gov.lv/download/Las%C4%ABt%C4%81ju%20motiv%C4%93%C5%A1ana.pdf
 17. Lasīšana. 1.-2. klase. Izgūts no http://www.uzdevumi.lv/p/latviesu-valoda/1-2-klase/lasisana-4154
 18. Lasīšanas teksti. Izgūts no http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti
 19. Lasīšanas uzdevumi. Izgūts no http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/projekti/5.%20Lasisanas%20uzdevumi.pdf
 20. Lasīšanas veicināšana – lasītprasmes apguves līdzeklis un elements. (2012). Izgūts no http://library.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=17950&type=0
 21. Lasītprasmes veicinoši uzdevumi. (2014). Izgūts no http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/anca2doc.pdf
 22. Lukovska, J. Kā bagātināt bērna valodu un attīstīt lasīšanas prasmes? Izgūts no http://dliac.lv/Media/Default/Page/Jolanta%20L..pdf
 23. Mācies burtus. [spēle] Izgūts no http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm
 24. Margeviča, I., Papule, E. & Kalve, A. (2012). Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai 5.-7. klasēs. Izgūts no http://www.atbalsts.lu.lv/uploads/f/20120618120429726.pdf
 25. Nepareizās literatūras skola jeb kā veicināt bērnu lasītprieku. (2012). Izgūts no https://www.e-klase.lv/aktualitates/raksti/nepareizas-literaturas-skola-jeb-ka-veicinat-bernu-lasitprieku?id=12347
 26. Nordplus. Idejas lasītprasmes pilnveidei. Izgūts no https://nordplusadult.wordpress.com/category/idejas-skolenu-lasitprasmes-pilnveidei/
 27. Pasakas [lasāmas, klausāmas, skatāmas]. Izgūts no http://www.pasakas.net/jaunumi/
 28. Piepildi meduspodu! [spēle] Izgūts no http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Spele_1/real.html
 29. Runājošās pasakas. Izgūts no http://pasakas.letonika.lv/
 30. Šapkova, J. (2014). Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm Izgūts no http://www.goethe.de/ins/lv/pro/DIP/jelna_sapkova_Riga_11_06_2014.pdf
 31. Tretjakova, S. (2015).  Visaptverošas rakstpratības programmas: lasīšanas veicināšanas stratēģija LV. Izgūts no http://riimc.lv/media/S_Tretjakovas_prezentacija.pdf
 32. Valodas bagātināšanai. [Materiāli vārdu krājuma paplašināšanai]. Izgūts no http://espats.lv/blogs/valodas-bagatinasanai

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *