Pasākumi: Zemgale

Aspazijai – 155: ekskursija uz bibliotēku

Pavasarīgā februāra rītā filiālbibliotēkā “Zemgale” viesojās Rīgas 3. pamatskolas 3. klases skolēni, skolotāji un skolas bibliotekāre.
Tikšanās notika par godu dzejnieces Aspazijas gaidāmajai 155. jubilejai.  Bērni bija ļoti cītīgi gatavojušies. Kopīgi izteiksmīgi nolasījām dzejoli “Pasaciņa”. Pārrunājām, cik daudz grāmatu dažādos laikos izdotas ar rakstnieces darbiem. Īpaši visiem bija brīnumi, apskatot Aspazijas grāmatu, kurā vēl vecajā drukā rakstīts “Izdots no kamandītsabiedrības “Daile un darbs” Rīgā, 1921.g.”. Cik interesanti toreiz bija burti, pavisam citādi!
Darbu turpinājām pārrunājot, kā izlasīt visus Aspazijas dzejolīšus. Atnākot uz bibliotēku! Kas īsti ir bibliotēka, pastāsta krāsainu attēlu prezentācija. Tā palīdz uzzināt, cik daudz un dažādu profesiju speciālisti strādā, lai grāmatas nonāktu bibliotēkā, kādi ir bibliotēkas lietošanas noteikumi.
Vai varam uzcelt paši savu Gaismas pili? Varam! Top “pils” no grāmatām, ļoti lielām, lielām un pavisam maziņām.
Nu laiks atpūtai. Vingrojam! Tas ir jautrāk, ja atdarinām dažādus dzīvnieciņus. Apļojam galvas kā gudra meža pūce. Vēzējam rokas kā lielie putni. Kā mazie kolibri. Ko dara visi putnu bērni? Plaši atver knābīšus un prasa mammai barību. Ar elkonīšiem kustinām rokas kā knābīšus. Putniņus patīk ķert kaķītim. Izliecam muguriņas kā kaķīši. Kurš ir visvislielākais sauszemes dzīvnieks Āfrikā un Āzijā? Zilonis! Noliecamies un ar plašiem vēzieniem šūpojam rokas kā snuķus.
Esam čakli pastrādājuši! Nu ir laiks apskatīt bibliotēkas bērnu nodaļas grāmatas. Noslēgumā katrs saņemam dāvaniņu: papīra dzīvnieciņa masku darba turpinājumam – izkrāsošanai skolā.
Pateicamies viens otram par labi kopā pavadīto laiku Uz tikšanos citu reizi!

Ziemassvētku dzejolēni

Filiālbibliotēkā “Zemgale” (Graudu iela 59A, tel.67848095) tematisks pasākums bērnudārza bērniem. Dzejojam, lasām, klausāmies un zīmējam svētku dzejolīšus. uzzināt vairāk